<option id="6iw2c"><acronym id="6iw2c"></acronym></option>
<center id="6iw2c"><wbr id="6iw2c"></wbr></center>
<rt id="6iw2c"><acronym id="6iw2c"></acronym></rt>
<small id="6iw2c"><menu id="6iw2c"></menu></small>

\
Markus RODLAUER
国际货币基金组织(IMF)亚太区(APD)副主任
2013环球企业领袖宁夏圆桌会 嘉宾

 

    马库斯·罗德劳尔(Markus Rodlauer)博士为国际货币基金组织(IMF)亚太区(APD)副主任。近年来,由他领衔IMF的中国团队进行每年一度的对华第四条款磋商工作。此前他曾但任:IMF西半球部副主任、亚洲部助理主任以及IMF驻波兰和菲律宾代表。加入IMF之前,罗德劳尔博士曾供职于奥地利外交部。拥有法律、经济学和国际关系学学位。

贵州快三推荐
<option id="6iw2c"><acronym id="6iw2c"></acronym></option>
<center id="6iw2c"><wbr id="6iw2c"></wbr></center>
<rt id="6iw2c"><acronym id="6iw2c"></acronym></rt>
<small id="6iw2c"><menu id="6iw2c"></menu></small>
<option id="6iw2c"><acronym id="6iw2c"></acronym></option>
<center id="6iw2c"><wbr id="6iw2c"></wbr></center>
<rt id="6iw2c"><acronym id="6iw2c"></acronym></rt>
<small id="6iw2c"><menu id="6iw2c"></menu></small>